Engagagerede pædagoger og ergoterapeuter søges til Nordstjernen - Specialiseret støtteophold for børn og unge med varige funktionsnedsættelser

Profilbillede
dato

Nordstjernen Struer søger engagerede pædagoger og ergoterapeuter til Nordstjernen
Nordstjernen har besluttet at lave en opnormering i flere af vores huse, for at øge kapaciteten, og dermed kunne lave en mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse.

Nordstjernen Struer er et specialiseret bo- og støtteophold, der i vores 4 huse tilbyder støtte til børn og unge (0-18 år) med betydelige og varige funktionsnedsættelser, herunder udviklingshæmning, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og multipel funktionsnedsættelse. Vores mål er at skabe en tryg, udviklende og meningsfuld hverdag for beboerne gennem tæt samarbejde med børnene, deres familier og vores dedikerede personale. Vi har ansvar for 13 fastboende børn og 43 aflastningsbørn mellem 4 og 18 år med forskellige kognitive og fysiske funktionsniveauer.

Vores Huse - Kort Overblik

Hus 1: Støtteophold for Yngste Børn For yngste børn med komplekse støttebehov, herunder opmærksomhedsforstyrrelser. Formålet er at skabe et trygt miljø, hvor børnene kan udvikle sig i eget tempo. Personalet støtter børnenes udvikling og hjælper med dagligdagens udfordringer.

Hus 2: Børne- og Ungehjem For børn med forskellige handicap og tilknytningsproblematikker. Formålet er at skabe et hjemligt miljø med fokus på tryghed og stabilitet, så børnene kan leve et aktivt liv i fællesskab.

Hus 4: Børne- og Ungehjem For børn og unge med stort støttebehov, herunder autismespektrum og komplekse handicap. Formålet er at skabe en struktureret hverdag tilpasset hvert barns behov.

Hus 5-6: Stor Afdeling for Støtteophold For børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser samt mere selvhjulpne børn med ADHD, autisme eller tilknytningsproblemer. Formålet er at skabe et trygt og hjemligt miljø, hvor børnene trives uden for hjemmet.

Vores arbejdsmetode: Vi arbejder ud fra en selvorganiserende tænkning, hvor tillid og frihed til at træffe beslutninger er centralt. Vores personalegruppe består af pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker med et højt fagligt niveau.

Hverdagslivet på Nordstjernen: Hverdagen tager udgangspunkt i struktur, hvor du skal deltage i aktiviteter tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau og hjælpe med personlig hygiejne.

Hvad vi tilbyder:

 • Fagligt stærkt fællesskab: Arbejd med kollegaer, der prioriterer samarbejde og faglig sparring.
 • Høj faglig kvalitet: Deltag i intern og ekstern supervision samt efteruddannelse.
 • Tværfaglige praksisfællesskaber: Samarbejd på tværs af faglige og organisatoriske strukturer.
 • Børneinddragelse: Sæt faglige mål sammen med barnet og familien med fokus på børneinddragelse.
 • Arbejdsfællesskab med plads til forskellighed: Vi har en uformel tone og værdsætter humor og professionalisme.
 • Balance mellem privat- og arbejdsliv: Vi lægger vægt på arbejdstidsplanlægning, der skaber balance mellem privat- og arbejdsliv.

Vi søger:

 • En relevant uddannelse som pædagog eller ergoterapeut.
 • Erfaring med struktureret pædagogisk arbejde med børn og unge.
 • Systematisk og målrettet tilgang med evne til at dokumentere dit arbejde.
 • Gode samarbejdsevner og bidrag til et positivt og tillidsfuldt arbejdsmiljø.
 • Erfaring med eller lyst til at lære plejeopgaver. 
 • Sparring til kollegerne og evne til refleksion over egen praksis.

Arbejdstider og ansættelsesgrad: Stillingerne er på 37 timer med skiftende arbejdstider, herunder morgen- og aftenvagter samt fast weekendarbejde. Der er mulighed for ansættelsesgrader mellem 30-37 timer og mulighed for at ønske hver 2. eller hver 3. weekend samt 4 ud af 12 weekender med 12-timers vagter.

Løn og ansættelsesvilkår: Ifølge gældende overenskomst. Referencer samt børne- og straffeattest indhentes ved tilbud om stilling.

Vil du vide mere? Kontakt daglig leder Simon Knudsen på tlf. 20 92 70 32 eller forstander Anja Lyngklip på tlf. 20 93 26 74. Besøg også vores hjemmeside: nordstjernenstruer.dk.

Ansøgning: Send din ansøgning med relevante bilag via link på struer.dk. Læs mere om de enkelte afdelinger på vores hjemmeside og tag gerne stilling til hvilket hus du ser dig selv indgå i. 

Ansøgningsfrist: søndag den 21. juli 2024 kl. 08.00.

Samtaler: den 24. juli 2024. 


Hvem er vi?
I Struer Kommune er det opgaven, der sætter holdet. Det er din faglighed og gode dømmekraft, der skal være fundamentet for det samspil, du skaber med borgeren og virksomhederne.
Sammen skaber vi stærke partnerskaber og er fælles om at udvikle fremtidens velfærd. Men hvad er fremtidens velfærd? Vi har ikke svarende alene. Derfor skal vi have medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn og borgere og virksomheder, som udfordrer. Vi stiller krav til os selv, men vi forventer ligeledes noget af borgerne og virksomhederne. Gode løsninger kommer, når alle bidrager til fællesskabet. 

Læs mere om Struer Kommune

Lydens By
Vi er Lydens By. Lyden er en inspirationskilde til nye projekter og initiativer, der kan realisere kommunens vækstpotentialer og styrkepositioner til et lokalsamfund, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

For os er det naturligt at vores byudvikling tager udgangspunkt i lyd, og vores kunstværker bruger lyden aktivt. Vi arbejder med, hvordan lyd påvirker livskvaliteten positivt hos demente, indlæring hos børn eller fraværet af lyd skaber arbejdsglæde.

Lyd er i vores DNA.Læs mere om vores visioner og strategier.

Går du med flyttetanker?
Du har lyst til at søge ovenstående stilling, men er lidt i tvivl om, hvilke muligheder du har for at flytte til? Måske er det nødvendigt, at din partner også finder job i området? Struer Kommune har en Tilflytterservice, hvor du eller din partner ganske gratis og uforpligtende kan få direkte og personlig hjælp, hvis du går med overvejelser om at flytte til Struer. Kontakt Tilflytterservice på tilflytterservice@struer.dk eller 96 84 87 94. 

Du er også velkommen til at søge inspiration på www.flyttilstruer.dk 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Struer Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Struer Kommune, Park Alle, 16, 7600 Struer

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6070375

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet