Lærer til specialundervisning på Limfjordsskolen - Struer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 

Grundet elevtilgang søger vi en dygtig og engageret lærer til ét af vores specialtilbud, hvor målgruppen er elever som vedvarende udviser adfærdsmønstre, der signalerer, at de er i vanskeligheder i forhold til Adfærd, Kontakt og Trivsel. Det kan dreje sig om elever, der er diagnosticerede med fx ADHD, oppositionel adfærdsforstyrrelse, socio- emotionelle vanskeligheder eller en form for tilknytningsforstyrrelse. 

Eleverne undervises i små grupper, der med afsæt i elevens særlige behov fungerer som elevens daglige udgangspunkt og understøtter trivsel samt faglig og social udvikling. Grupperne har deres egen afdeling på skolen og dermed mulighed for at samarbejde på tværs og udnytte de lokalemæssige fordele pædagogisk - også i samarbejde med specialSFO´en. Der er eget køkken, motoriksal, sanserum, fællesareal, pauserum og små klasselokaler. 

Aldersmæssigt fordeler eleverne sig pt. på indskoling og mellemtrin. Du skal have interesse i at deltage i og bidrage til den kontinuerlige udvikling af afdelingen, hvor vi i det kommende skoleår vil have fokus på den fortsatte udvikling af et åbent, fleksibelt og tæt samarbejde på tværs af grupperne i afdelingen til gavn for både elever og voksne.

Elever med socio-emotionelle og eksekutive vanskeligheder har brug for en struktureret, eventuelt visuelt understøttet, genkendelig og forudsigelig skoledag. Vi er fagligt ambitiøse på eleverne vegne, men har også et særligt fokus på udvikling af elevernes kompetencer ift. følelsesmæssig regulering og mentalisering. Derudover kan der være særlige sociale udfordringer, som skal understøttes af social træning. 

Vi søger en lærer med interesse i og talent for at være elevernes primære underviser og dermed undervise i en bred vifte af fag med et specialpædagogisk udgangspunkt. Der er to voksne på gruppen, typisk en lærer og en specialpædagog. Vi mangler en kollega til en af vores mellemtrinsklasser. I klasserne er der typisk 4-5 elever.

Du vil, i samarbejde med det øvrige team omkring klassen, varetage undervisningen samt indgå i skole-hjemsamarbejdet og det tværfaglige samarbejde omkring eleverne i klassen og på skolen generelt. 


Vi leder efter én, der: 

 • Brænder for at finde de bedste løsninger for børn med særlige behov. 
 • Er i besiddelse af en velfunderet specialpædagogisk værktøjskasse og har erfaring fra området. 
 • Tydeligt og professionelt kan sætte rammerne for undervisning og samvær. 
 • Har fokus på relationskompetence og mestrer en anerkendende tilgang – også overfor elever der har udviklet alternative og/eller uhensigtsmæssige strategier. 
 • Er idérig, selvstændig og innovativ i arbejdet med at skabe et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø for eleverne. 
 • Kan indgå i tæt teamsamarbejde omkring undervisning og tilrettelæggelse af dagligdagen for eleverne samt i et udvidet samarbejde med forældrene. 
 • Besidder mod og nysgerrighed ift. at åbne op for egen praksis, byde sig til hos kolleger og tage imod sparring fra såvel kolleger som vores eksterne samarbejdspartnere.
 • I en travl hverdag er omstillingsparat og kan bevare overblikket. 

Vi tilbyder: 

 • En spændende nyrenoveret skole, der fremtræder som et moderne og inspirerende lære- og værested for både børn og voksne. 
 • En velfungerende skole med ca. 640 skønne elever, hvoraf de ca. 150 i det kommende skoleår er fordelt i vores forskellige specialklasser og autismecenteret. 
  Vi er lige nu optagede af at få den nye Børne- og unge politik samt værdierne fra Meningsfuld Velfærd ud at leve i organisationen.
 • Et tværfagligt team, hvor professionalisme, samarbejde, engagement og humor er omdrejningspunktet. 
 • Et tæt teamsamarbejde omkring specialklasserne, hvor lærere og pædagoger samarbejder og supplerer hinanden. Vi er gode til at tage os af børnene og hinanden. 
 • Et spændende job, hvor du får mulighed for både at være med i udviklingen af specialafdelingen og den fælles skole. Der sker altid noget hos os. 
 • Faglig sparring med relevante faggrupper eksternt og internt i huset. 
 • Engagerede forældre og et godt forældresamarbejde. 

Stillingen er på fuld tid med opstart 1. august 2023. Løn efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere om skolen, så klik ind på www.limfjordsskolen-struer.dk

Hør gerne mere hos viceskoleleder Helle Noer Jepsen ved henvendelse på tlf.: 20 81 01 05 eller mail: hnj@struer.dk. 

Ansøgningsfrist mandag d. 19. juni 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 22. juni 2023. Stillingen søges via Struer Kommunes hjemmeside

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Struer Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Struer Kommune, Drøwten, 1, 7600 Struer

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://struerkommune.career.emply.com/ad/laerer-til-specialundervisning-pa-limfjordsskolen-struer/gg36zz/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844575

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet