Sygeplejerske til Struer Kommune

Profilbillede
dato

Brænder du for at udføre sygepleje af høj kvalitet, vil du være med til at arbejde i tværfaglige teams tæt på gode kollegaer med andre fagligheder, så er det lige dig vi søger?

Vi er lige nu optaget af at organisere sygeplejerskerne i tværfaglige teams i tæt samarbejde med Hjemmeplejen og terapeuter med det formål at skabe mere sammenhæng og kontinuitet for borgerne samt større grad af medarbejderindflydelse og selvtilrettelæggelse for medarbejderne.

Som en del af Sygeplejen, bliver en af dine vigtigste opgaver at yde professionel, helhedsorienteret sygepleje i borgerens hjem, hvor du sammen med dine kollegaer, er med til at understøtte borgerens mestring samt at skabe sammenhængende borgerforløb.

Det nære sundhedsvæsen er under forandring og det betyder at flere og flere komplekse sygeplejeopgaver flyttes ud til den kommunale sygepleje. 

I løbet af en vagt kan du komme til at håndtere alt fra sår behandling, medicinhåndtering, IV og injektioner til koordinering og sygeplejefaglige udredninger og naturligvis den tilhørende dokumentation. 

Stilling er 37 timer i ugen eller efter ønske. Dag/aftenvagter eller dag/nattevagter eller aften/nattevagter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi søger sygeplejerske med bred klinisk viden der:

 • kan arbejde selvstændigt og tværfagligt, ud fra mål og visioner for Struer Kommune
 • kan tage ansvar og bruge erhvervede kompetencer konstruktivt
 • kan skabe overblik og prioritere opgaver
 • kan træffe beslutninger og handle tværfagligt forsvarligt i akutte og pressede situationer
 • er omstillingsparat, fleksibel og loyal i forhold til politiske og ledelsesmæssige beslutninger
 • er fagligt velfunderet, og har en positiv tilgang til opgaverne
 • har gode relationelle og kommunikative evner
 • ønsker at bidrage til et positivt arbejdsmiljø
 • har kendskab til Nexus og fælles sprog III

Vi kan tilbyde:

 • En hverdag med høj sygeplejefaglig standard i pleje og behandling af komplekse borgerforløb, palliativ pleje, forebyggelse og fokus på tidlig opsporing af sygdom
 • Engagerende kollegaer med høj faglighed, åbenhed og humor
 • Et spændende arbejdsfelt, hvor arbejdsopgaverne spænder vidt og udvikles løbende
 • Fokus på fremtidens sygepleje og de udfordringer vi står over for.

Sygeplejen har tæt samarbejde med det udekørende akutteam, sygeplejeklinikkerne, udviklingskonsulent, akutte og midlertidigt pladser, hjemmeplejen, plejeboliger, læger og hospitaler.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef Tina Holmgaard 25334967.

Hvem er vi?
I Struer Kommune er det opgaven, der sætter holdet. Det er din faglighed og gode dømmekraft, der skal være fundamentet for det samspil, du skaber med borgeren og virksomhederne.
Sammen skaber vi stærke partnerskaber og er fælles om at udvikle fremtidens velfærd. Men hvad er fremtidens velfærd? Vi har ikke svarende alene. Derfor skal vi have medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn og borgere og virksomheder, som udfordrer. Vi stiller krav til os selv, men vi forventer ligeledes noget af borgerne og virksomhederne. Gode løsninger kommer, når alle bidrager til fællesskabet. 

Læs mere om Struer Kommune

Lydens By
Vi er Lydens By. Lyden er en inspirationskilde til nye projekter og initiativer, der kan realisere kommunens vækstpotentialer og styrkepositioner til et lokalsamfund, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

For os er det naturligt at vores byudvikling tager udgangspunkt i lyd, og vores kunstværker bruger lyden aktivt. Vi arbejder med, hvordan lyd påvirker livskvaliteten positivt hos demente, indlæring hos børn eller fraværet af lyd skaber arbejdsglæde.

Lyd er i vores DNA.Læs mere om vores visioner og strategier.

Går du med flyttetanker?
Du har lyst til at søge ovenstående stilling, men er lidt i tvivl om, hvilke muligheder du har for at flytte til? Måske er det nødvendigt, at din partner også finder job i området? Struer Kommune har en Tilflytterservice, hvor du eller din partner ganske gratis og uforpligtende kan få direkte og personlig hjælp, hvis du går med overvejelser om at flytte til Struer. Kontakt Tilflytterservice på tilflytterservice@struer.dk eller 96 84 87 94. 

Du er også velkommen til at søge inspiration på www.flyttilstruer.dk 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Struer Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Struer Kommune, Peter Bangs Vej, 15, 7600 Struer

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033237

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet